Clann Uisnigh

180 marc atá ar Pháipear 2, Ardchúrsa, agus 180 neomat atá agat le ceithre mhórcheist a fhreagairt. 25 marc atá ar 1A, prós dualgais. Sé ghiota de phrós dualgais atá ar an gcúrsa. Breathnaímis ar ‘Clann Uisnigh.’

Triantán grá atá sa scéal, mar áta i ‘Tóraíocht Dhiarmada agus Ghráinne.’ An dreas seo is é Conchúr Mac Neasa, rí Uladh, an seanfhear a bhfuil an bhean óg, Deirdre, uaidh. Ach tá sise agus Naoise, an duine is sine de Chlann Uisnigh, i ngrá. Is é críoch an scéil go maraíonn Conchúr Naoise, Áinle agus Ardán in ainneoin iad a bheith faoi choimirce Fhearghais Mhic Róigh.

• Is duine fealltach éadmhar é Conchúr, nach bhfuil meas ar bith tuillte aige. Do thuairim uait!

Chun a cheart a thabhairt do Chonchúr, níor thoiligh sé Deirdre a mharú ina leanbh, mar a theastaigh ó na huaisle, nuair a chualadar go raibh sé sa tairngreacht go dtiocfadh dochar mór ar Chúige Uladh dá barr.

Bhí Deirdre ceanndána chomh maith nuair a chuir sí geasa ar Naoise éalú léi go hAlbain.

Ach tá Conchúr ciontach as an olc a choimeád beo ina chroí, agus an feall a mheabhrú, nuair a d’iarr a chuid uaisle air cuireadh a thabhairt do ‘trí coinnle gaisce Gael’ teacht ar ais go hEamhain Mhacha.

Bheartaigh sé Fearghus a chur faoi choinne Chlann Uisnigh, seachas Conall Cearnach nó Cú Chulainn, nuair a thuig sé nach n-imreodh Fearghus díoltas pearsanta air féin, i gcás gur deineadh feall ar na deartháireacha. Ba chuma leis go ndéanfadh Fearghus ‘bia míoltóg’ d’aon duine eile seachas é féin.

Ba ghlic mar a scar sé Clann Uisnigh óna gcosantóir: D’iarr sé ar Bhórach féasta a ullmhú d’Fhearghus chomh luath is a tháinig sé i dtír, mar bhí a fhios aige go raibh Fearghus faoi gheasa gan féasta a dhiúltú.

Ba ghlic agus b’fhealltach mar a d’éirigh le Conchúr Buinne Borbrua, a bhí ag cosaint Chlainne Uisnigh, a cheannach, agus mar a chuir sé a mhac féin, Fiachra, lena sciath ríoga in aghaidh Iollainn Fhinn, mac eile Fhearghusa.

Gheall sé do Chathbhadh, draoi, nach ndéanfadh sé dochar don triúr deartháir dá smachtódh seisean iad le draíocht. Ach nuair a bhí siad cloíte ag an uisce a chuir Cathbhadh umpu, gabhadh iad agus d’ordaigh Conchúr a mbás.

Ar deireadh, nuair a theip ar Chonchúr a thabhairt ar an mbásaitheoir an triúr a mharú, fuair sé Maine Lámhgharg, a raibh an t-olc istigh aige do na deartháireacha, chun iad a dhícheannadh (behead).

Is maith a bhí mallacht Chathbhaidh ar Eamhain Mhacha tuillte ag rí fealltach na Craoibhe Rua.