Gaeilge neamhfhoirmiúil

Ní ghá go mbeadh úsáid na Gaeilge teoranta don rang Gaeilge agus tá sé an-éasca an Ghaeilge a úsáid sa seomra ranga i rith an lae. Ach cén fáth a dhéanfá seo? Nach féidir an Ghaeilge a mhúineadh sa ranga Gaeilge agus í a fhágáil ina dhiaihd sin? Is féidir, go deimhin, ach is iomaí buntáiste a bhaineann leis an Ghaeilge a úsáid go neamhfhoirmiúil ar fud na scoile.
Cad iad na buntáistí a bhaineann leis an Ghaeilge a úsáid go neamhfhoirmiúil?

Ach conas a chuirtear Gaeilge neamhfhoirmiúil chun cinn sa seomra ranga?
 • Teanga bhainistíochta ranga: ordaithe simplí á dtabhairt trí Ghaeilge. Seasaigí suas, osclaígí na leabhair ar lth., líne dhíreach ansin, croch suas an cóta srl
 • Teanga chumarsáide: is féidir leis na múinteoirí teachtaireachtaí a chur ag án a chéile as Gaeilge. Tá cúpla buntáiste ag baint leis an gceann seo!!!
 • Comhtháthú le hábhair eile: d’fhéadfaí an Ghaeilge a úsáid i ranganna eile. Corpoideachas nó ealaín, mar shampla. Is féidir rincí Gaelacha a mhúineadh sa ran corpoideachais mar shampla agus é a dhéanamh as Gaeilge.
 • Teanga chaidrimh: Cuir iachall ar na daltaí nathanna beaga cainte a rá as Gaeilge. Seo a leanas cúpla sampla: An bhfuil cead agam dul amach le do thoil? Cá bhfuil an scriosán? Thóg sé mó pheann luaidhe. An bhfuil cead agam cóipleabhar a fháil? Tar éis tamaill, tiocfaidh siad chucu go nádúrtha.
 • Fógraí as Gaeilge: is féidir fógraí Gaeilge a chrochadh ar fud na scoile. Is féidir léaráidí a chur leo más mian leat chun cabhrú le cúrsaí tuisceana. Is féidir seanfhocail nó nathanna coitianta a chuir orthu seo aus beidh siad an-chabhrach go deo don rang Gaeilge é féin.
 • Samplaí d’ábhar na bhfógraí sin:
 • Beannachtaí agus na freagraí a ghabhann leo
 • Ceisteanna pearsanta agus a bhfreagraí m.sh. Cén aois tú? Tá mé 10 mbliana d’aois
 • Gnáthfhógraí na scoile : Aire, Seachain, Siúil ná rith!
 • Fógraí an tseomra ranga: Cóipleabhair, leabhair an mhúinteora, cailc, fearais ealaíne, doirteal
 • Teidil ar thaispeántais: Bhíomar ag scríobh…, Seo a rinne Rang a III srl.
 • FOINSE: Sorcha Ní Mhistéil/CMG