Briathra sna hAimsirí Éagsúla

Leagan amach an cheachta

Iarr ar na daltaí scéal a chur le chéile faoi na nithe a rinne siad ar maidin. Seo an ceann is fusa chun tús a chur leis an gceacht ach tá réimse de cheisteanna gur féidir a úsáid chun tús a chur leis. Seo a leanas roinnt samplaí:

Chomh luath is a bhíonn scéalta cumtha ag na daltaí ag baint le hábhair éagsúla is féidir na briathra a athrú. Déan liosta de na briathra ar an gclár dubh agus croch an luaschárta inniu ar a bharr.

Cuir ceist ar na daltaí an briathar sin a thabhairt san Aimsir Chaite. Chuige seo, croch an cárta le inné air ar an gclár dubh agus scríoch amach na briathra seo san Aimsir Chaite.

Is féidir an rud céanna a dhéanamh don Aimsir Fháistineach.

Taréis tamaill, ní bheidh le déanamh ach na teidil inné, inniu agus amárach a chrochadh agus briathar a scríobh faoi. Is féidir leis na daltaí an fhoirm chuí a rá nó a scríobh amach ina gcóipleabhair. Is bealach an-mhaith é seo le tabhairt faoi na briathra neamhrialta a mhúineadh mar gheall ar na hathruithe a tharlaíonn sna haimsirí éagsúla.

Chun an Fhoirm Dhiúltach agus an Fhoirm Cheisteach is féidir an modh múinte céanna a úsáid. Is é an príomhrud a bhíonn ag teastáil maidir leis na briathra seo ná cleachtadh agus go leor de go rialta.