Ceacht Samplach

Réamhrá: Ní bhíonn i gceist le ranganna na naíonán ach ceachtanna comhrá agus mar sin, is minic a bhíonn múinteoirí i bponc maidir le ceachtanna a ullmhú. Tá cúpla leabhar iontach le fáil ar an ábhar seo, áfach, agus tá an ceacht seo a leanas bunaith ar cheann acu. Is é an leabhar atá i gceist ná an leabhar a chuir Institiúid Teangeolaíochta Éireann ar fáil. Tá dhá leath den leabhar seo – ceann amháin do na hísealranganna agus ceann eile do na hardranganna. Is éard atá iontu ná roinnt téamaí agus ceachtanna samplacha curtha ar fáil dóibh. Cuirtear pictiúir agus áiseanna eile ar fáil iontu chomh maith.

Téama: An Teach

Rang: Naíonáin

Aidhm an Cheachta:

Áiseanna Teagaisc: Cur síos: Tá anseo ceacht atá bunaithe ar an teach agus ar nithe a bhaineann leis. Tá go leor gníomhrainn leis freisin mar gurb iad sin a bhíonn ag teastáil sna hísealranganna.

Leagan Amach an Cheachta:

Go ginearálta
An Chistin
Díon
Fuinneog
Balla
Doras
Simléar
Doirteal
Sorn
Cuisneoir
Cófra
Oigheann
Clog
Seomra Codlata
Seomra Folctha
Leaba
Cófra
Vardrús
Bréagáin
Teidí
Folcadán
Cithfholcadh
Doirteal
Leithreas
Tuáille
Seomra Suite
Sa ghairdín
Tolg
Teilifís
Teallach
Cianrialú
Cófra
Féar
Bothán/scioból
Bláthanna
Sceacha
Barra rotha
Tá duine ag an doras

Tá duine ag an doras, bing bong, bing bong
Tá duine ag an doras, bing bong!
Cé atá ann ar maidin go moch?
Is mise atá ann arsa fear an phoist
Bing bong! Bing bong! Bing bong!

Cúigear fear!

Cúigear fear ag tógáil tí, ag tógáil tí, ag tógáil tí
Cúigear fear ag tógáil tí
Shuigh fear síos is lig sé a scíth.
Is ionann na véarsaí ar fad go dtí nach mbíonn fágtha ach ‘Fear amháin ag tógáil tí’.