Drámaíocht agus an rang Gaeilge

Is iomaí modh múinte gur féidir leis an múinteoir a úsáid chun nathanna agus labhairt na Gaeilge a mhúineadh do na daltaí ach tá an drámaíocht ar cheann de na modhanna is éifeachtaí agus is fearr dá bhfuil ann len’ é seo a dhéanamh. Tá sé an-éasca an drámaíocht a thógáil isteach go dtí an ranga Gaeilge ó ranganna na Naíonán ar aghaidh agus gan mhoill, beidh sí mar chuid lárnach den rang Gaeilge ar fad.

Ag tosú leis na Naíonáin, is áis iontach múínteoireachta í an drámaíocht agus is féidir í a úsáid an t-am go léir – ní éireoidh na daltaí bréan de ariamh. Tá leabhar iontach scríofa ag Ó Conchúir agus Ó Súílleabháin ar an ábhar seo darb ainm Modh an Aoibhnis agus sa leabhar sin, cuirtear sceitsí beaga ar fáil gur féidir a úsáid le rang ar bith agus iad ar fad réitithe duit ann.

Is éard a thabharfadi mise anseo daoibh ná liosa de na bealaí gur féidir an drámaíocht a úsáid go han-éifeachtach sa seomra ranga chun an Ghaeilge a mhúíneadh agus chun muinín a thabhairt do na daltaí as an méid Gaeilge atá acu agus conas í a úsáid.

Ag iad i mbun drámaíochta, beidh na daltaí in ann foghlaim i ngan fhíps dóibh féin agus cuirfidh siad ceist ar an múínteoir má bhíonn focal ag teastáil uathu mar go gceapann siad go millfear an dráma gan an focal sin.

FOINSE: Sorcha Ní Mhistéil/CMG