Éisteacht

Is í an éisteacht an príomhscil teanga a bhíonn ag daltaí agus iad ag teacht chuig an mbunscoil. Mar sin, is gá an deis a thapú chun taithí a thabhairt dóibh ar an Gaeilge a chloisteáil á labhairt mar theanga ar scoil – i measc na múinteoirí, mar shampla – sa chaoi is go bhfeicfidh siad gur chuid de shaol na scoile atá inti in áit dóibh a bheith ag brethnú uirthi mar ábhar scoile amháin. Bíonn riachtanais éagsúla éisteachta ag teastáil ó na daltaí ag iad ag bogadh ar aghaidh tríd an mbunscoil agus ní féidir na gníomhaíochtaí céanna éisteachta a dhéanamh leo an t-am go léir.
Is éard atá sna liostaí seo a leanas ná gníomhaíochtaí samplacha a bhféadfaí a úsáid leis na ranganna éasúla:

Ranganna na Naíonán:
Sna ranganna seo, is éisteacht ar fad a bheidh ar siúl nach mór gus braithfidh na daltaí ar an múinteoir don Ghaeilge.

Rang I, II: Rang III, IV: Rang V, VI:
An obair a bhíonn ar siúl sna hardranganna, bíonn sí ann le snas a chur ar Ghaeilge na ndaltaí. Chuige sin, beidh go leor athdhéanamh ar siúl ar na rudaí atá déanta acu cheana féin ach is féidir leis an gcaighdeán a bheith níos airde de réir chumas an ranga. FOINSE: Sorcha Ní Mhistéil, CMG