Leabhair

Treoir

Is minic a bhíonn fadhbanna ag múinteoirí teacht ar leabhair mhaithe gur féidir leo smaointí a fháil uathu chun úsáid a bhaint astu sa seomra ranga. Ceann de na nithe is tábhachtaí le cuimhneamh orthu anseo ná nach gá cloí go docht daingean leis an ábhar atá curtha ar fáil sa téacsleabhar agus gur féidir bogadh amach uaidh go huile is go hiomlán chun spéis na ndaltaí a mhuscailt in ábhair éagsúla.

Chomh maith leis sin, is minic a bhíonn múinteoirí ag iarraidh feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge féin agus gan a bheith de shíor ag brath ar an téacsleabhar mar thacaíocht. Sa liosta seo, mar sin, tá leabhair ghramadaí luaite chomh maith leabhair ina bhfaightear go leor smaointe don rang Gaeilge chomh maith. Dar ndóigh, tá i bhfad níos mó leabhair ná seo ar fáil ach tá tús maith anseo.

Gramadach

Brian Mac Giolla Phádraig, Gearrchúrsa Gramadaí, Comhlacht Oideachais na hÉireann

Dónal ó Baoill, Úrchúrsa Gaeilge, ITÉ

Noel McGonigle, Basic Irish Grammar

Graiméar na mBráithre Críostaí

Smaointí don seomra ranga

ITÉ, Cúrsa Nua Gaeilge na Bunscoile, Imleabhar 1: Naíonáin – Rang 2

Imleabhar 2: Rang 3 – 6

Éamonn ó Donaill, Siún Ní Mhaonaigh, Abair Leat!, Udarás na Gaeltachta

Pádraig ó Néill, An Béal Binn, Folens

Eoghan ó Súilleabháin, Modh an Aoibhnis, Cló Iar-Chonnachta

Gaeilge Neamhfhoirmiúil

Téacsleabhair

Seo a leanas liosta de théacsleabhair gur féidir go leor acmhainní a bhaint astu fiú muna mbíonn siad in úsáid ag do rang féin.

Gach aon Lá, Tiobráid Árainn ag labhairt

Stór Nua, Folens

Giotaí as Lean Den Obair, C.S. O Fallúin

Cleachtaí Gramadaí Bunscoile, Folens

Bunlitriú, An Comhlucht Oideachais

Luaschárta éigin do na briathra a bheidh mar chúl-taca do na briathra neamhrialta.

Amhráin ghaeilge

Is féidir amhráin Ghaeilge a úsáid mar chuid den rang Gaeilge nó mar chuid den rang ceoil agus tá go leor acu le fáil sna leabhair seo a leanas:

The Pied Piper, Folens

Music Box

Let’s All Sing

Cas Amhrán, Coiscéim

Fáilte Uí Cheallaigh

Cuisle an Cheoil – cuid acu seo an-deacair

Drámaí gaeilge

Tá go leor bealaí ann chun gur féidir drámaíocht a shníomh isteach sa rang Gaeilge agus tá go leor leabhair mhaithe ann ina bhfaightear drámaí Gaeilge a oireann d’aois-ghrúpaí faoi leit. Ar an lámh eile, d’fhéadfá féin ceann a scríobh!

Tríocha Dráma do dhaltaí bunscoile, Cló Iar-Chonnachta

Sútha Talún agus drámaí eile, Brian O Baoill

Sceitsí le fáil i Modh an Aoibhnis agus leabhair ITÉ

Dea-Scéala, scéalta ón mBíobla do pháistí

Rainn do pháistí

Damhsa na gcoiníní

Rainn agus Rímeanna, O Cionnaith/Ní Nuadháin

Leabhar ar bith le Nóirín Ní Nuadháin

Seanscéalta chun athoiriúnú a dhéanamh orthu

Is deas an smaoineamh é seanscéalta Gaeilge a thabhairt ar ahaidh sa bhunscoil ach ní bhíonn sé chomh héasca sin teacht ar na leabhair seo as Gaeilge. Chuige sin, bíonn cóipeanna Béarla de na scéalta an-fheiliúnach agus is féidir iad sin a aistriú de réin chaighdeán Gaeilge do ranga féin. Seo a leanas liosta de leabhair atá go han-mhaith chun teacht ar na scéalta sin.

Laochas

Boyne Valley Legends for Children

Leabhair léitheoireachta

Aistriúcháin ón mBéarla

Siúl Siar, Prim-Ed Publishing, leabhar staire don bhunscoil as Gaeilge.

Fleá Bhricriú, An Gúm

Foclóir

Beidh foclóir ag teastáil ón múinteoir i gcónaí agus ná bíodh aon náire ort é sin a adhmháil. Seo iad na foclóirí is fearr don mhúinteoir agus tá réimse breá ann chomh maith gur féidir leis na daltaí a cheannach dóibh féin.

G-B: Foclóir Úí Dhónaill, An Roinn Oideachas

B-G: Foclóir de Bhaldraithe, An Gúm

Collins Pocket Irish Dictionary