Acmhainn do mhúineadh na Gaeilge

ó fhoireann Clár Tacaíochta don Churaclam Bunscoile


Dán ag cur síos ar dhuine

Struchtúr:

Cur síos a dhéanamh ar dhuine:
Dath
Séasúr
Áit
Aimsir
Éadaí
Troscán
Teilifís
Bia

 

Sampla:

Cailleach dhubh ar strae
Amuigh sa gheimreadh
Ag eitilt thuas sa spéir
Sa bháisteach ceomhar
Clóca leathan gioblach
Agus í ar a crann scuaibe
Ag ithe froganna agus francaigh

 

Tasc:

Roghnaigh duine thíos agus scríobh dán faoi/fuithi

  • An cigire scoile

  • An Garda

Top